Jak możemy wybrać najlepszą lokatę bankową.

0
137

Zastanawiając się nad wyborem najodpowiedniejszej dla nas lokaty bankowej musimy wsiąść pod uwagę kilka ważnych czynników, które będą decydować o opłacalności lokaty bankowej. Lokata bankowa jest rodzajem umowy zawartej określony czas pomiędzy bankiem , a osobom chcącą zdeponować swoje zgromadzone środki pieniężne. Na rynku finansowym jest bardzo dużo typów lokat bankowych. Jak więc wybrać tą najlepszą dla siebie i co brać pod uwagę sprawdzając oferty poszczególnych banków na terminowe lokaty bankowe. 

Po pierwsze należy zainteresować się wysokością oprocentowania, jest to jeden z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności danej lokaty bankowej. Oczywiście im wyższe oprocentowanie danej lokaty bankowej tym lepiej dla nas. Wyższe oprocentowanie lokaty oznacza wyższy zysk dla osoby zakładającej lokatę bankową. Bardzo często wyższe oprocentowanie lokat bankowych wiąże się ze spełnieniem pewnych określonych warunków przez zakładającego lokatę w danym banku. Może to być na przykład warunek zupełnie nowych środków na lokacie, lub inne kryterium ustalone przez dany bank.

Kolejną sprawą ważna przy wyborze odpowiedniej lokaty bankowej jest wybór oprocentowania. Oprocentowanie na lokatach bankowych może być stale i zmienne. Oprocentowanie stałe daje nam gwarancje, że nasz zysk z lokaty utrzyma się na tym samym , niezmiennym podczas trwania lokaty poziomie. Oprocentowanie zmienne będzie się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Jeśli nie jesteśmy specjalistami i trudno nam ocenić sytuacje ekonomiczną, oraz przewidzieć wzrosty i zniżki oprocentowania to lepiej wybrać lokatę o stałym oprocentowaniu. Stałe oprocentowanie może nie dać najwyższego zysku, wiąże się jednak z bezpieczeństwem, w przypadku, gdyby oprocentowanie lokat zmalało my zyskamy, i tym samy stracimy jeśli oprocentowanie lokat wzrośnie. Wybór rodzaju oprocentowania w dużej mierze zależy od naszej znajomości sytuacji makroekonomicznej w kraju, oraz umiejętności przewidzenia niektórych zdarzeń na rynku finansowym.

Zobacz także:  Lokaty właśnie dlatego interesują

Również bardzo istotną rzeczą jest okres na jaki chcemy zdeponować nasze środki na danej lokacie bankowej. Należy realnie ocenić na jak długo możemy „zamrozić” swoje oszczędności, bez potrzeby ich wcześniejszego wybierania. Niektóre z banków oferują lokaty z reguły niższym oprocentowanie, ale z możliwością wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Jeśli zależy nam na tym aspekcie to takich ofert bankowych dotyczących lokat bankowych powinniśmy poszukiwać.