Kredyt gotówkowy na dowolny cel.

0
143

Kredyt gotówkowy to rodzaj kredytu, który możemy przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie wymaga od nas przedstawienia celu na który chcemy wydatkować pieniądze z kredytu. Po rozpatrzeniu wniosku i pozytywnym przejściu procedury kredytowej, bank wpłaca całość kredytu na rachunek kredytobiorcy.

Wymagane dokumenty.

Przed złożeniem wniosku kredytowego najlepiej sprawdzić oferty kilku banków i wybrać tę najkorzystniejszą dla nas. Kiedy wybierzemy już konkretną ofertę udajemy się do banku w celu złożenia wniosku. Bank wymaga przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość. Mogą to być: dowód osobisty, prawo jazdy albo paszport. Wymagane jest także zaświadczenie o zarobkach, które wystawia pracodawca na wniosek pracownika. Natomiast w przypadku emerytury lub renty wymagana jest decyzja o jej przyznaniu i ostatni odcinek emerytury bądź renty. Inne procedury dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Będą oni musieli okazać takie dokumenty jak: dokumenty rejestrowe firmy (nip, regon, wpis do ewidencji gospodarczej), zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące i na koniec dokumenty które potwierdzą otrzymywane przychody np. rozliczenie roczne PIT, książkę przychodów i rozchodów, bilans roczny itp.

Bank sprawdza BIK.

Banki korzystają z danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Zawarte są tam historie kredytowe kredytobiorców, rodzaje i wysokość kredytów, ich waluta, a także informacja czy spłacane były w terminie. Jeśli zdolność kredytowa jest zadowalająca, a dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej są korzystne to wówczas nie ma większych problemów w przyznaniem kredytu i decyzja kredytowa jest pozytywna. Banki z reguły przyznają kredyty gotówkowe na okres od 6 do 8 lat w przypadku gdy kredytobiorca posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli umowa o pracę jest na czas określony wówczas okres kredytowania będzie krótszy o dwa miesiące niż umowa o pracę.

Koszty kredytu gotówkowego.

Trzeba mieć świadomość, że kredyt gotówkowy to jeden z najdroższych kredytów udzielanych przez banki. Wszystkie banki mają własną tabelę opłat i prowizji i zgodnie z nią obliczają dodatkowe koszty kredytu. Oprocentowanie kredytu zazwyczaj jest dość wysokie, warto więc porównać ofertę kilku banków aby wybrać tą najkorzystniejszą.

Zobacz także:  Zalety i ograniczenia występujące w kredycie gotówkowym